Tutorial para facer o teu primeiro xogo en Godot... en galego! v1

Fixen unha primeira versión do tutorial que vou a empregar como guión para o taller de introducción a godot que dou a finais de mes. Esta primeira versión é incompleta (especialmente a parte do GDScript) e ten erros a nivel de idioma (son castelanofalante), así que calquer comentario para mellorar a presente versión será moi valorado pola miña parte. Podes escribirme vía Mastodon: @maestrapaladin@masto.es

http://godot.maestrapaladin.es/descargas/tutorial-godot-galego-v1.pdf Enlace ao tutorial en pdf